FAST MORGENVAGT TIL BOTILBUD I SKØDSTRUP (Deltid)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om Jobbet:

I Skødstrup søger vi en omsorgsmedhjælper i fast morgenvagt på hverdage, der kan bidrage til at skabe en tryg og god start for borgerne i hus 3. 

Vi har stort fokus på borgernes individuelle kommunikation for at sikre selv- og medbestemmelse. Er du optaget af at støtte borgere med multiple handicap til at få godt liv med en indholdsrig og meningsfuld hverdag? Har du øje for mulighederne fremfor begrænsningerne? Så har vi måske en plads til dig i en dygtig og tværfaglig personalegruppe, hvor faglighed, ordentlighed og samarbejde vægtes højt.

Bofællesskabet Skødstrup Hus 1, 2 og 3 er et døgntilbud for voksne over 18 år med udviklingshæmning/varigt nedsatte fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der er 3 huse med i alt 25 borgere og man vil som udgangspunkt være tilknyttet et specifikt hus. 

Vi søger en medarbejder, der vil være en del af en hverdag, hvor vi har fokus på, at borgerne udvikler og vedligeholder deres potentialer. Du skal være nærværende og anerkendende i dit møde med borgeren.  

Din profil:

 • Du har lyst til at arbejde med borgere med multiple handicap og små udviklingstrin.
 • Du har fokus på muligheder, nærmeste zone for udvikling og borgerens livskvalitet.
 • Du kan indgå i et godt og konstruktivt pårørendesamarbejde og har fokus på vigtigheden af dette. De pårørende kender borgeren bedst. 
 • Du vil indgå i og bidrage i teamet, herunder at inddrage dine overvejelser og erfaringer i den fælles opgaveløsning.
 • Du har et godt overblik og kan arbejde fleksibelt og selvstændigt med opgaverne, også når det går stærkt. Du kan dele din ro.
 • Tydelig og åben kommunikation, og god til at formulere dig både mundtlig og skriftlig.

 

Den ledige stilling er i Hus 3.

I huset bor 7 unge mennesker, der elsker musik og sjov og ballade. Fælles for dem alle; de har brug for pædagogisk og sundhedsfaglig støtte, omsorg og nærhed i alle døgnets timer. Nogle borgere kommunikerer verbalt andre kommunikerer fx ved hjælp af hjælpemidler.  Alle borgere er i eksterne dagtilbud og vi arbejder tæt sammen om kerneopgaven.  Du skal forvente aktiv deltagelse i personlig pleje i forskelligt omfang, ligesom øvrige sundhedsfaglige opgaver (medicinering etc.) er en del af hverdagen i Skødstrup. 

Alle borgere har behov for støtte til at strukturere hverdagen og på forskellig vis guides mod størst mulig selvbestemmelse, øget trivsel og høj livskvalitet. En stor del af den pædagogiske indsats retter sig mod at skabe tryghed, genkendelighed og mening i hverdagen, naturligvis med øje for den enkeltes behov og interesser. 

Du skal forvente forflytninger i dit daglige arbejde og du kan regne med, at du bliver grundigt oplært og at vi har fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Vi har 2 uddannede forflytningsvejledere på afdelingen.

 

Derfor skal du vælge os:

 • Du vil blive en del af en arbejdsplads, hvor vi arbejder med et højt fagligt niveau i kerneopgaven. 
 • Vi arbejder systematisk med faglige metoder og tilgange med fokus på borgerens livsmestring og trivsel.
 • Vi har fokus på og vægter det professionelle samarbejde om det gode liv for beboerne højt.
 • Du bliver en del af et team hvor vi undrer os, hjælper hinanden og udvikler den pædagogiske praksis og kulturen sammen. Vi er ikke bange for fejl – vi lærer af dem.
 • Vi har et grundigt introforløb klart til dig.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Din arbejdstid vil ligge i tidsrummet kl 06.30-09.30 på hverdage. Der er ansat fast nattevagt. Vi kan være fleksible, hvis du fx kommer med Letbanen, som holder 300 m fra os.

Ugentligt timetal: 12,50 timer

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

 

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Tiltrædelse: 15.01.2023 eller hurtigst muligt derefter. 

 

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til huset på tlf. 87133730, tast 3 for hus 3 eller afdelingsleder Linda Ibsen på tlf. 41858367.

 

Ansøgning:

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

 

Ansøgningsfrist: 31.12.2023 kl. 12.00 men vi indkalder løbende til samtaler så søg gerne med det samme.

 

Om os:

Bofællesskabet Skødstrup Hus 1, 2 og 3 er en selvstændig afdeling, organiseret i Center for Bosteder til Voksne, Voksne, job og handicap, i Magistraten for Sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus kommune. Vi arbejder tæt sammen med Bofællesskabet Skødstrup Hus 4 og AC.

I Bofællesskabet Skødstrup arbejder vi ud fra Aarhus Kommunes grundlæggende værdier om Troværdighed, Respekt,  Engagement og Sammenhæng. Vi arbejder med udgangspunkt i Lov om social service, og vores pædagogiske fundament er Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) og ASK.


  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

31-12-2023 12:00

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (12-13 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Tronkærgårdsvej 102, 8541 Skødstrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5953993

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet