Kaløvigskolen har en 35 timers pædagogstilling ledig til besættelse pr. 01.02.24

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Pædagog til Kaløvigskolen

Kaløvigskolen har en 35 timers pædagogstilling ledig til besættelse pr. 01.02.24, eller snarest derefter.

Kaløvigskolen er en af Danmarks bedst beliggende skoler, med placering på strandkanten ved Kaløvig (Studstrup).

Skolens bygninger har tidligere været brugt som sanatorium, men har siden 1973, fungeret som special/heldagskole. I August 2013 blev skolens struktur ændret fra heldagskole til en skole med specialklasser og SFO. Skolen opererer selvstændigt med eget skolenummer og budget, men har fællesledelse med Sølystskolen i Egå.

Elevmålgruppen er som udgangspunkt normaltbegavede elever med socio-emotionelle vanskeligheder i klassetrin fra 0-6 klasse. 

Skoledelen er suppleret med et SFO-tilbud som ligger i tidsrummet 6.30-8.00 og 14.00-15.30

Andre kendetegn ved elevgruppen kan typisk være:

 • Lavt selvværd
 • Store tilknytningsforstyrrelser
 • Adfærdsproblematikker
 • Nederlagspræget
 • Lavt fagligt niveau
 • Manglende tro på egne evner
 • Manglende tillid til voksne
 • Kravafvisende og Ud ad reagerende adfærd
 • Tillægsdiagnoser som ADHD eller diagnoser inden for autismespekteret.


Skolen har normering til 30 elever, og der er tilknyttet 9 pædagoger og 6 lærere.

På Kaløvigskolen arbejder vi med en anerkendende tilgang og med en pædagogik, der bygger på relationer. Vi arbejder med Low arousal (Hejlskov) og vi  bruger OAS (Antononsky) i vores tilgang til eleverne. Vi inspireres af og tror på Ross Greenes tanke om, at “alle børn gør det godt, hvis de kan”. Dette er blevet vores egen grundtanke omkring alle elever på skolen. Arbejdet med skolens elever kræver en stærk mentaliserings evne hos personalet hvilket vi øver os i hver dag.

Et stærkt forældresamarbejde er essentielt for udviklingen hos eleverne og derfor vægtes det meget højt.

Vi søger en pædagog, som:

 • Som vægter den faglige udvikling højt, men som også har lyst og mod på, at udvikle elevernes sociale færdigheder, samt arbejde i SFO
 • Har stor interesse for det specialpædagogiske arbejde med særlig vægt på elevgruppen med sociale og emotionelle vanskeligheder.
 • Kan arbejde struktureret og er tydelig i sin stil.
 • Sætter pris på et tæt samarbejde med lærere og kan indgå som klassepædagog.
 • Er fysisk og psykisk robust, da mange af vores børn kan komme i situationer, hvor de er stærkt udadreagerende.
 • Besidder indlevelsesevne og kan etablere gode relationer til børn og forældre.
 • Kan analysere og udarbejde kvalificerede tiltag.
 • Har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen.
 • Er villig til at indgå i selvstyrende tværfaglige team og kan modtage råd/vejledning/supervision.

 

Vi tilbyder:

 • Et alsidigt arbejde med mange udfordringer.
 • Et stærkt kollegialt bånd i en lille personalegruppe
 • Et godt sammenhold med respekt for forskelligheder og med plads til en humoristisk tone
 • Et arbejde hvori både den sociale og faglige udvikling vægtes højt.
 • Dygtige, erfarne og engagerede kolleger.
 • En varieret arbejdsdag med mange forskellige opgaver.
 • En mulighed for at gøre en forskel for elever som har brug for hjælp og støtte i livet.
 • Et stærkt fællesskab.
 • Bus til døren 2 gange i timen.
 • En skole beliggende i smukke rammer og med rekreative udfoldelsesmuligheder.
 • Stærkt tværfagligt samarbejde mellem lærere og pædagoger.
 • Supervision, kurser og efteruddannelse.
 • En ledelse tæt på opgaven og personalet.

 

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

 

Ansøgningsfrist: 19.12.23 kl. 12.00

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20.12.23 i tidsrummet 14.00-20.00

 

For yderligere info er du velkommen til at kontakte daglig leder Michael Laursen på tlf. 41857640 eller mail; miclau@aarhus.dk  Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: 35

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 

 
 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (35-35 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Sanatorievej 38, 8541 Skødstrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5953526

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet