Pædagogisk leder med høj faglighed søges til dagplejen i Lystrup-Elsted Dagtilbud

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du en inspirerende leder, der kan skabe de gode rammer for dagplejens faglige udvikling? Og har du lyst til at gå forrest i et professionelt samarbejde, hvor du sammen med dagplejerne fortsætter den gode udvikling af den fælles pædagogiske retning, der understøtter børnenes trivsel, læring og udvikling? Så kan du være den pædagogiske leder, vi søger.

Om jobbet:
Vi tilbyder en spændende stilling som pædagogisk leder i Dagplejen i Lystrup og Elsted på 30 timer. Du bliver leder for ni erfarne dagplejere med en bred vifte af kompetencer, en høj grad af selvstændighed, og stor motivation for at skabe en rummelig og inkluderende dagpleje med faglig udvikling som fælles fokus. 

Dine vigtigste opgaver bliver at skabe gennemsigtighed i din ledelse vores dagpleje, der bygger på inkluderende fællesskaber blandt medarbejdere, børn og forældre og hvor den pædagogiske faglighed er i højsædet. En anden vigtig opgave er at sikre et fortsat godt og udviklende arbejdsmiljø, hvor fundamentet er gensidig tillid, fællesskab, en sund feedback-kultur og godt humør. Som pædagogisk leder i dagplejen har du stor indflydelse på dit arbejde. Din arbejdsdag vil komme til at veksle mellem administrative opgaver, sparring og vejledning til den enkelte dagplejer og i legestuegrupperne. Det er derfor vigtigt, at du også tager dig tid til at lære børnene at kende, så du bliver en kendt voksen, der indgår naturligt, når du kommer ud til dagplejerne eller deltager i legestuen. 

Du bliver en del af dagtilbuddets ledelsesgruppe, som har et tæt samarbejde om dagtilbuddets pædagogiske og økonomiske retning og udvikling. Der er god mulighed for at søge sparring fra erfarne kolleger, blandt andet i din sparringsgruppe, som mødes cirka hver 2. uge. Derudover bliver du tildelt en mentor, hvor der er mulighed for at vende stort og småt. Og så er der fast sparring hver 6. uge med dagtilbudslederen.

Din profil:
Du har en pædagogisk uddannelse, erfaring med børn i alderen 0-3 år og gerne erfaring som leder eller stedfortræder. Som person er du positiv, tydelig og handlekraftig. Du arbejder struktureret og selvstændigt og har gode kommunikative evner, der sætter dig i stand til at møde børn og voksne i øjenhøjde og indgå i et gensidigt respektfuldt samarbejde med dagplejere og lederkolleger. 

Du får lys i øjnene, når du taler om pædagogik og ledelse og du brænder for at skabe og styre inddragende pædagogiske processer, der skaber trivsel og udvikling for børn og medarbejdere. Og du ved at fundamentet for at lykkes med dette er et sundt arbejdsmiljø, der bygger på åbenhed og gensidig tillid. Din ledelsesstil er anerkendende og du skaber udvikling gennem sparring og konstruktiv feed back til den enkelte dagplejer. Vi forventer desuden, at du har en god forståelse for hvordan økonomi og pædagogik hænger sammen, samt at du har flair for IT, som bliver et af dine primære arbejdsredskaber som pædagogisk leder. 

Derfor skal du vælge os:
Du skal vælge os, hvis du har lyst til at videreudvikle en allerede velfungerende dagpleje i tæt samarbejde med dedikerede medarbejdere og forældre. Du får en høj grad af selvbestemmelse og bliver samtidig en del af en nyere ledelsesgruppe, hvor aldersspredningen og erfaringen er stor. Det er kendetegnende for ledelsesgruppen, at vi prioriterer et godt samarbejde og et sundt og fagligt arbejdsmiljø. Du bliver leder i et aktivt dagtilbud, hvor alle medarbejdere og ledere har fokus på faglighed og kompetenceudvikling blandt andet gennem en fælles efteruddannelse i neuropædagogisk udviklingsleg.  

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: 30 timer med tiltrædelse d. 16. august 2023.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Hvis du vil vide mere:
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Bente Jonsen på tlf. 29 20 41 29 eller mail på bejon@aarhus.dk


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  9. juni 2023
Vi forventer at afholde samtaler i uge 24.

Om os
Dagplejen består af ni fagligt kompetente dagplejere, som er klar til at samarbejde og give dig følgeskab i videreudviklingen af dagplejen som en aktiv afdeling i dagtilbuddet og lokalområdet. I dagplejen er der fokus på at møde børnene der, hvor de er og legende fællesskaber. Dagplejerne er fordelt i lokalområdet, hvor deres private bolig danner ramme for den daglige praksis. Hver dagplejer har 4-5 børn i alderen 9 mdr. til 3 år i deres primære gruppe, og alle dagplejere indgår ligeledes i en legestuegruppe, der mødes en gang om ugen i den fælles legestue i beboerhuset.

Dagplejerne arbejder selvstændigt og skaber en rytme og struktur i hverdagen med afsæt i deres børnegruppes behov. En tidlig forebyggende indsats for alle børn er et omdrejningspunkt for hverdagens praksis, og kompetenceudvikling af dagplejerne indgår som en naturlig del i dagplejen. Den pædagogiske leder giver kontinuerlig faglig sparring og vejledning, og dagplejerne reflekterer indbyrdes omkring den daglige praksis. I legestuen er der fokus påat styrke det enkelte barns udvikling gennem et større fællesskab blandt andet gennem strukturerede forløb for den samlede børnegruppe. Medarbejdergruppen engageret og har en høj motivation for kerneopgaven og samarbejdet om denne med kollegaer, forældre og resten af dagtilbuddet. praksis, og kompetenceudvikling af dagplejerne indgår som en naturlig del i dagplejen. Den pædagogiske leder giver kontinuerlig faglig sparring og vejledning, og dagplejerne reflekterer indbyrdes omkring den daglige praksis. 

I legestuen er der fokus påat styrke det enkelte barns udvikling gennem et større fællesskab blandt andet gennem strukturerede forløb for den samlede børnegruppe. Medarbejdergruppen engageret og har en høj motivation for kerneopgaven og samarbejdet om denne med kollegaer, forældre og resten af dagtilbuddet. Forældregruppen er karakteriseret ved en stor interesse for deres børns trivsel, læring og udvikling, og de støtter aktivt op om hverdagen i både dagpleje og legestue. Gennem den daglige kontakt mellem dagplejer og forældre etableres et nært og konstruktivt samarbejde.

Du bliver en del af Lystrup-Elsted Dagtilbud som består af 700 børn og 200 medarbejdere fordelt på 10 afdelinger. Du kan læse mere om dagtilbuddet her 

Fælles for dagtilbuddet er, at vi arbejder på at skabe gode læringsmiljøer og fællesskaber for alle børn. Vi prioriter faglig udvikling gennem blandt andet ”Børns tidlige sprog”, ”Stærkere læringsfællesskaber” og udvikling af en ny pædagogisk læreplan. Derudover er der i dagtilbuddet også stort fokus på medarbejdertrivsel og tilbud af social karakter. Lystrup-Elsted er en forstad til Aarhus med en stor mangfoldighed blandt de mennesker der bor i byen. 


 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aarhus.career.emply.com/ad/paedagogisk-leder-med-hoj-faglighed-soges-til-dagplejen-i-lystrup-elsted-dagtilbud/29afel/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5842162

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet