Tre ukrainsktalende eller russisktalende tolke søges til Aarhus Kommunes Tolkeservice

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Tre ukrainsktalende eller russisktalende tolke søges til Aarhus Kommunes Tolkeservice. 

Vi søger 3 ukrainsktalende tolke eller tolke som taler russisk og forstår ukrainsk til Aarhus Kommunes Tolkeservice. Tolkeservice er organisatorisk placeret under Jobafklaringscentret i driftsområde Job, Sundhed og Ydelse. 

Som tolk er der ikke specifikke krav til din uddannelsesmæssige baggrund, men erfaring med og indgående kendskab til opgaven og rollen som tolk er en væsentlig fordel. Timetal for stillingerne er som udgangspunkt 37 timer, men 30 timer ugentligt kan også være en mulighed, hvis du ønsker det. Tiltrædelse er den 1.8. eller snarest muligt. 

Tolkeservice består af en stor afdeling freelanceansatte tolke, og en mindre afdeling fastansatte på i alt 12 tolke. Du bliver tilknyttet afdelingen af fastansatte tolke, men vil en stor del af tiden arbejde som såkaldt hustolk i andre af jobcenter Aarhus’ afdelinger på forskellige adresser i Aarhus. 

Jobafklaringscenteret består af tre jobafklaringsafdelinger, Aarhus Kommunes Rehabiliteringsteams, en Fællesadministration, Tolkeservice og et Jobværksted. Centret ledes af én centerchef og fire afdelingsledere. Jobafklaringscentret har adresse på Vejlby Centervej 52, 8240 Risskov.

Om jobbet

Tolkeservice varetager tolkeopgaver for hele Aarhus Kommune og ind imellem for rekvirenter uden for kommunen. Som tolk kan du bookes til telefon-, video- eller fremmødetolkning, ligesom du kan være fast udstationeret til f.eks. Center for Job og Integration i en del af eller i hele din arbejdstid. Som fastansat tolk får du adgang til sparring, løbende fælles og individuel kompetenceudvikling og ved behov tilbydes også individuel supervision eller supervision i mindre grupper.  

Din profil

Vi vægter, at du:

  • har erfaring med tolkeopgaver 
  • er vant til i rollen som tolk at agere neutralt ift. de parter, som der tolkes for 
  • har kendskab til Forvaltningsloven; inhabilitet, tavshedspligt med videre eller er indstillet på at modtage undervisning/instruktion i forvaltningslovens betydning for tolkeopgaven/-rollen
  • er struktureret, har administrativt flair og kendskab til it på brugerniveau
  • er samarbejdende, fleksibel og omgængelig 
  • er indstillet på at indgå i det kollegiale og faglige samarbejde i afdelingen med de øvrige tolke (både ukrainsktalende og andre sprog) 
  • er positiv, engageret og bidrager til et godt arbejdsmiljø i samarbejde med rekvirenter, kolleger og ledelse
  • er interesseret i at udvikle praksis/styrke tolkningen i samarbejde med dine kolleger og ledelsen
  • evner at arbejde i en politisk styret organisation, hvor ny lovgivning ofte stiller krav til omstillingsparathed, højt fagligt niveau og personlig fleksibilitet

Derfor skal du vælge os

I Aarhus Kommunes Tolkeservice har vi et godt sammenhold og en høj grad af trivsel, om end vi i den daglige drift er spredt på mange forskellige adresser ifm. opgaverne. Tolkeadministrationen og -ledelsen arbejder på Jobafklaringscentrets adresse på Vejlby Centervej, og det er også på den adresse, at der afholdes afdelingsmøder, sparring, supervision med videre. 

Vi har et tæt samarbejde med de afdelinger i Aarhus Kommune, som har det største behov for tolkning. Det er blandt andet Ydelsescentret, Center for Job og Integration mv. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn forhandles efter gældende overenskomst mellem KL og HK. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere

Du kan henvende dig til afdelingsleder Ester Fibiger på telefon 2968 8107 eller til koordinator Lene Lundstrøm Jerding Jensen på 4185 4811, hvis du har yderligere spørgsmål til stillingerne.

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist den 13. juni 2023 kl. 23.59. 

Vi forventer at indkalde kandidater den 16. juni 2023 og afholde ansættelsessamtaler den 19. juni 2023 og evt. den 22. juni 2023. 

Forud for selve ansættelsessamtalen vil du blive sprogtestet. 

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.


  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

13-06-2023

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Vejlby Centervej 52, 8240 Risskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aarhus.career.emply.com/ad/tre-ukrainsktalende-eller-russisktalende-tolke-soges-til-aarhus-kommunes-tolkeser/evft1r/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5841346

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet